Aisha Lundgren Aslla 

utbildare i demokratiarbete, lika rättigheter och normkritisk pedagogik i förskola och skola.

Exempel på utbildningar 

FÖRELÄSNINGAR

GRUND Demokrati, lika rättigheter och normkritisk pedagogik

SPECIFIKA Sociala relationer och barns rättigheter, Normkritik och värdegrundsarbete i praktiken skola/förskola 

SEMINARIER OCH WORKSHOPS

Praktisk normkritik - dilemman, diskussionsexempel, inkludering, föräldrasamverkan

Sociala relationer, makt och normer

Barns integritet och rättigheter i förskolan

Demokrati i skolan - praktiska exempel, diskussionsexempel och övningar

 

För mer information maila aisha@normkritiskundervisning.se

Nyhet! Läs bloggen Förskolan! www.forskolanbloggen.com 

OBS! Jag driver inte längre hemsidan www.normkritiskpedagogik.se Någon har stulit det gamla sidinnehållet, tagit domännamnet och publicerat sidan i mitt namn. Polisanmälan är gjort.