För förskolan och skolan

Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för förändring (2010) red Bromseth, Darj 

Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter (2019) red Bromseth, Björkman  

Att motverka rasism i förskolan och skolan (2017) Arneback, Jämte

Rätten till din berättelse - normkreativa metoder och brytiga böcker för unga (2018) Gustafsson, Westin

Bångstyriga barn - makt, normer och delaktighet i förskolan (2013) Dolk

Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola (2008) red Norberg

En rosa pedagogik - jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011) red Lenz Taguchi, Bodén

Hur gör prinsessor - genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan (2014) Hult, Schönbeck, Gustavsson

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 - om genusfällor och genuskrux i vardagen (2009) Henkel, Tomicic

 

För skolan 

I normens öga - metoder för en normbrytande undervisning  (2008) FRIENDS 

Skola i normer (2014) Martinsson, Reimers

Teaching community - a pedagogy of hope (2003) bell hooks

Troubling education - queer activism and anti-oppressive pedagogy (2002) Kumashiro

Pedagogy of the oppressed (1970) Freire

Musik och genus - röster om normer, hierarkier och förändring (2012) red Olofsson

För arbetsplatsen

Normkreativ (2014) Vinthagen, Zavalia

Konstruktiv normkritik - en rapport om normkritik (2012) Arbetsmiljöforum i Sverige AB/TEMA Likabehandling