Kopiera google drive länken och klistra in i din menyrad så kommer du till dokumentet

Metodmaterial SKOLAN

PRALIN - praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan https://drive.google.com/file/d/1jJ3p1HvYD-GriSDGM9zrSi4r5hteAhnA/view?usp=sharing

BRYT! https://drive.google.com/file/d/1NTllaftsi2LOdHeVgCXw62IEdu4_p5rp/view?usp=sharing

GÖR! https://drive.google.com/file/d/1GQ_jomrBUyo3LubOXqWW4JqbyMFTEHJ3/view?usp=sharing

Lås upp - om normer http://www.lasupp.nu/utbildningsmaterial/metoder-att-anvanda-med-elever/

Bilders makt - om representationer, stereotyper, rasism https://bildersmakt.se/

 

Metodmaterial FÖRSKOLAN

Tänka tillsammans - normkritisk likabehandling i förskolan https://drive.google.com/file/d/1csk71iS-LXd3XnrjfJQv1ckaxsuCxwbB/view?usp=sharing

Normkritiska metoder i förskolan BOK (pdf) https://drive.google.com/file/d/13kktvj67fQnH6lFf-fJh4WjN2_YAN4m_/view?usp=sharing

Normkritisk checklista https://drive.google.com/file/d/1wux8my1U92CSzkZiz2j5XnFdaFSwTLt0/view?usp=sharing

Supermjuka hjältar - normbrytande färgläggingsmaterial https://drive.google.com/file/d/1mAcQ9QN_6Kx7pfjAWcDm-kiW4B-kOA7p/view?usp=sharing

Superstarka prinsessor - normbrytande färgläggningsmaterial https://drive.google.com/file/d/16_iaiL58AZrzmXPwj3nPUBd9PuU-5urF/view?usp=sharing

FILMER att använda i undervisning 

Always lika a girl - om fördomar kopplat till kön www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs  

Jämställd snöröjning - jämställdhetsarbete i praktiken http://vimeo.com/53928212 

Om diskriminering - ombytta roller https://www.umo.se/vald-och-krankningar/diskriminering/du-har-ratt-att-behandlas-rattvist/ 

Ta mig - ombytta könsroller www.youtube.com/watch?v=gImPB1jzvSY