Normkritisk pedagogik innebär att undervisa med ett perspektiv och ett arbetssätt som främjar den demokratiska värdegrunden - allas lika värde, allas lika rättigheter, allas rätt till delaktighet och allas rätt att slippa diskrimineras. Normer som begränsar vissa människors möjligheter identifieras och kan åtgärdas för att främja delaktighet och motverka diskriminering. 

Att arbeta och undervisa normkritiskt är ett effektivt sätt att främja lika rättgheter och motverka kränkningar, trakasserier och diskriminiering - i klassrummet och skolan här och nu och, genom elevers nya kunskaper och träning, även inför framtiden. 

Läs mer på hemsidan om vad normer är, hur normkritik blir ett verktyg för likabehandlingoch få tips på vidare läsning!